Värk i benen

ont i benetAtt ha ont i benen kan kännas på olika sätt – exakt hur är beroende av vad som egentligen orsakar smärtorna. Här beskriver vi olika symptom, möjliga orsaker och eventuella behandlingar.

Vanliga symptom

En del rapporterar om kraftiga, plötsliga smärtor som kanske kommer när man aktiverar benen genom till exempel gång eller cykling. Andra kan uppleva mer diffusa symptom, som snarare påminner om att benet har ”somnat” eller att musklerna känns som utmattade.

Man kan också ha en värk som ständigt ligger där och gör sig påmind, men som kanske tilltar i styrka utan att man kan se det utifrån. Eller så syns symptomen mycket väl, i form av exempelvis svullnad. Värken kan också gå över ibland, för att sedan komma tillbaka igen.

Man kan ha ont i bägge benen samtidigt eller bara i det ena av dem. Kort sagt: hur det onda yttrar sig varierar ifrån fall till fall, och kan dessutom skilja sig åt beroende på om den drabbade är ett barn eller en vuxen.

Bota värk i benen

glucosamin

Glucosamin hjälper dig att bota värk i benen – Beställ här

Möjliga orsaker till värk i benen

”Värk i benen” är ett ganska vagt uttryck, som inte i sig ger några självklara ledtrådar till vad som kan orsaka besvären. Nedan listar vi några olika faktorer som kan ge symptom i form av bensmärtor.

  • Växtvärk: många barn mellan 4 och 10 års ålder vaknar efter ett par timmars sömn av att de har ont i sina ben. Man kan inte utifrån se något som tyder på det, men smärtorna är ett faktum och behöver tas på allvar. Den bakomliggande orsaken till växtvärk är än idag oklar.
  • Kramp i underbenets muskler: kan drabba barn, ofta i förskoleåldern, när de har lagt sig för att sova. Man ser att muskulaturen är spänd, och tårna kan kröka sig. Detta brukar bero på att barnet har varit aktivt under dagen och rört mycket på sig.
  • Akut smärta efter ett slag eller fall: om man har varit med om någon typ av olycka och känner smärtor i benet efteråt, är det sällan någon fråga om vad som orsakat dem. Yttre våld emot benet kan göra att benhinnor, leder, senor eller muskler påverkas på ett sådant sätt att man får ont i dem.
  • Ständig värk i ett ben hos barn: i sällsynta fall kan ett barn gå runt med en konstant värk i ett av benen. Det onda kan bli värre när barnet går – ibland så pass mycket att han eller hon haltar. Dessa symptom kan eventuellt vara ett tecken på någon form av höftledssjukdom. I ytterst sällsynta fall kan det också tyda på en blodsjukdom.
  • Kärlkramp i benen: kallas även för fönstertittarsjuka. Man upplever krampartade smärtor i benen, framför allt i vadmuskulaturen, då man går en kortare sträcka. Om man fortsätter att gå tilltar smärtan, ibland så till den grad att man måste stanna och vila (därav ”smeknamnet”). Hos en del kan det snarare göra ont i låren än i vaderna. Orsaken till denna kärlsjukdom är att kroppens artärer har lagrat in en massa fett i sina väggar, vilket har gjort dem smalare och orsakat förträngningar. Blodet får med andra ord svårare att passera, vilket i sin tur gör att musklerna i kroppen får minskad tillförsel av syre. Detta gör att mjölksyra bildas, framför allt i vadernas muskler – något som ger en krampartad smärta vid muskulär ansträngning.

 

Vanliga behandlingar

Här beskriver vi hur de tänkbara orsaker som listats ovan vanligtvis brukar behandlas.

  • Växtvärk: om ens barn klagar över ont i benen och man misstänker att det rör sig om växtvärk, är det viktigt att man tar sig tid att sitta ned med barnet. Att prata tröstande, massera och gnida de värkande benen brukar ha en positiv effekt. Ibland kan det bli nödvändigt att ge barnet smärtlindrande medicin, såsom Alvedon, Panodil, Ipren eller Reliv.
  • Kramp i underbenets muskler: krampen kan ge med sig om barnet går upp och går lite. Man kan gärna massera benen, och sträcka de värkande musklerna försiktigt. Detta gör man genom att pressa med handen mot barnets fotsula, så att foten blir något vinklad uppåt.
  • Akut smärta efter ett slag eller fall: ett ben som har blivit skadat på något vis bör få vila i högläge. Man ska också se till att kyla ned det område som skadats, genom att först linda in det i en handduk och därefter lägga på en ispåse eller något annat kallt. Låt benet kylas under cirka 15 minuter. Ibland kan man behöva lägga ett stödförband kring benet. Smärtstillande, receptfria läkemedel kan också ha en lindrande verkan: Panodil och Alvedon innehåller paracetamol och passar bra för ändamålet. Om man upplever kraftiga smärtor, eller om det skadade området svullnar upp rejält, bör man söka akut sjukvård.
  • Ständig värk i ett ben hos barn: eftersom denna typ av symptom är mindre vanliga bör man alltid ta barnet till en läkare för undersökning. Där kan man eventuellt behöva gå vidare genom att utföra röntgen eller ultraljud.
  • Kärlkramp i benen: att kroppens ådror kalkas igen är något som ofta drabbar rökare. Därför är alltid steg ett att sluta röka om man gör det. Detta kan man, beroende på hur tufft man upplever det, sköta på egen hand eller få hjälp med via sjukvården. Steg två är att försöka börja promenera mer, även om det gör ont. Ju mer man går, desto bättre. Man kan också komplettera motionerandet med enkla övningar som tåhävningar. Om man både slutar röka och börjar med regelbundna promenader, men ändå inte upplever någon förändring, finns det ett läkemedel som kan ha en lindrande effekt. Denna medicin innehåller cilostazol och verkar genom att vidga blodkärlen något, samt minska lite på blodplättarnas tendens att klumpa ihop sig. Det bör påpekas att behandlingen inte är avsedd för smärta i vila, utan för smärta i benen som uppstår efter en kortare gångsträcka. Om man är diabetiker måste man se till att sköta om sin diabetes ordentligt, eftersom sjukdomen kan medföra nedsatt blodcirkulation. Detta gör man bäst genom att få behandling som sänker blodtryck och blodets kolesterolnivåer, och som verkar förebyggande mot blodproppar. Om kärlkrampen i benen blir handikappande och inskränker ens vardag, kan man få en remiss till en kärlkirurg som på olika sätt kan få bukt med förträngningarna. Denne kan också utföra en så kallad bypass-operation. Det innebär att ett nytt kärl sys in, som leder blodet förbi det igentäppta kärlet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.